Zásobování plynem Tomegas

Zásobníky – domácnosti

Propan a propan-butan se uskladňují v tlakových zásobnících. Zásobníky se umísťují mimo objekt v nadzemním nebo v podzemním provedení. V závislosti na spotřebě je možno instalovat zásobníky od 2 m3 (převážně pro rodinné domky) až do 250 m3. S ohledem na velikost zásobníků se stanovují i bezpečností pásma těchto zásobníků, které jsou v rozmezí od 3 m (rodinné domky) až po 100 m.

Vytápění pomocí zkapalněného plynu propanu je v současné době jedním z nejekologičtějších a nejpohodlnějších způsobů vytápění rodinných domků, bytových a rekreačních objektů, penzionů, nemocnic atd.

Technická specifikace

Vytápění pomocí zkapalněného plynu propanu je v současné době jedním z nejekologičtějších a nejpohodlnějších způsobů vytápění rodinných domků, bytových a rekreačních objektů, penzionů, nemocnic atd.

V porovnání s jinými zdroji energie, jako jsou např. hnědé a černé uhlí, LTO, vychází vytápění zkapalněným plynem jako jedno z nejméně náročných na obsluhu a má téměř nulové znečištění životního prostředí.

Použití propanu se neomezuje pouze na vytápění samotného objektu, ale lze ho rovněž bez problémů použít například na ohřev vody a vaření.

Od klasických teplovodních topných systémů se liší pouze tím, že je třeba mít navíc zásobník na plyn. Ten může být nadzemní nebo podzemní a umisťuje se mimo budovu. Při výběru místa pro jeho umístění je nutno navíc počítat s ochranným pásmem.
Firma TOMEGAS s.r.o. zajišťuje svým zákazníkům kompletní služby od projektu, přes výhodný prodej či pronájem tlakového zásobníku, až po pravidelné údržby a revize.

Zkapalněný plyn rozvážíme autocisternami po celém území České a Slovenské republiky, a to i v těžko dostupných oblastech. Nádrže nemusí být umístěny přímo u hlavní komunikace, protože autocisterny jsou vybaveny až 40 metrů dlouhou plnicí hadicí. Zásobování je prováděno dle potřeb zákazníka, doprava a stočení zkapalněného plynu jsou již započteny v ceně.

Přejít na propan je opravdu snadné

a bez složitostí pro zákazníka

NAPIŠTE NÁM

Zavolejte, nebo napište našemu obchodnímu zástupci.

PŘIJEDEME K VÁM

Obchodní zástupce přijede na dané místo, kde zjišťuje možnosti realizace a umístění zásobníku.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Budete kontaktováni obchodním zástupcem s návrhy provedení a výběrem termínu realizace.

REALIZACE

TOMEGAS zajistí usazení zásobníku. Dále připojí zásobník ke kotli včetně provedení revizí zásobníku, připojovací soustavy a dodá potřebnou dokumentaci.

Schéma uložení zásobníků

Kontaktujte naše obchodní zástupce a získejte podrobné informace

fakturační
údaje:

TOMEGAS s.r.o.
Táborská 260
399 01 Milevsko
IČO: 25174363
DIČ: CZ25174363
+420 841 113 114
tomegas@tomegas.cz

kompletní nabídku
naleznezte zde:

sledujte nás: