Zásobování plynem Tomegas

Zásobníky – průmysl

Propan a propan-butan se uskladňují v tlakových zásobnících. Zásobníky se umísťují mimo objekt v nadzemním nebo v podzemním provedení. V závislosti na spotřebě je možno instalovat zásobníky od 2 m3 (převážně pro rodinné domky) až do 250 m3. S ohledem na velikost zásobníků se stanovují i bezpečností pásma těchto zásobníků, které jsou v rozmezí od 3 m (rodinné domky) až po 100 m.

Zkapalněný plyn propan a propan-butan nachází v průmyslu velice široké uplatnění. Kromě klasického použití pro vytápění jednotlivých pracovišť, lze tento zkapalněný plyn použít v dalších průmyslových oborech.

Technická specifikace

Zkapalněný plyn propan a propan-butan nachází v průmyslu velice široké uplatnění.

Kromě klasického použití, jako je vytápění samotných objektů nebo jednotlivých pracovišť, ohřev vody a vaření, lze tento zkapalněný plyn použít ve spoustě dalších průmyslových oborů:
 sklářství, hutnictví a strojírenství – tavící a sušící pece
 chemický průmysl – vulkanizační stroje, tváření plastů, sušení
 dřevozpracující průmysl – sušení dřeva
 stavebnictví – výroba směsí v obalovnách
 energetika – výroba tepla, teplé vody
 pohon vozíků na LPG apod.

V porovnání s jinými zdroji energie, jako jsou např. hnědé a černé uhlí, LTO, vychází použití zkapalněného plynu jako jedno z nejméně náročných na obsluhu a má téměř nulové znečistění životního prostředí.

Zkapalněný plyn se skladuje v zásobnících.

Objem zásobníků a jejich počet se stanovuje na základě celkového výkonu technologie nebo spotřebiče.

Samotné zásobníky se vyrábí ve velikostech od 2,7 m3 – 100 m3. Při výběru místa pro umístění zásobníku je navíc třeba počítat s ochranným pásmem. Společnost TOMEGAS s.r.o. zajišťuje svým zákazníkům kompletní služby od projektu, přes výhodný prodej či pronájem tlakového zásobníku, až po zajištění pravidelné údržby a revize.

Zkapalněný plyn rozvážíme autocisternami po celém území České a Slovenské republiky a to i v těžko dostupných oblastech. Nádrže nemusí být umístěny přímo u hlavní komunikace, protože autocisterny jsou vybaveny až 40 metrů dlouhou plnicí hadicí.

Zásobování je prováděno dle potřeb zákazníka. Doprava a stočení zkapalněného plynu jsou již započteny v ceně.

Přejít na propan je opravdu snadné

a bez složitostí pro zákazníka

NAPIŠTE NÁM

Zavolejte, nebo napište našemu obchodnímu zástupci.

PŘIJEDEME K VÁM

Obchodní zástupce přijede na dané místo, kde zjišťuje možnosti realizace a umístění zásobníku.

NÁVRH ŘEŠENÍ

Budete kontaktováni obchodním zástupcem s návrhy provedení a výběrem termínu realizace.

REALIZACE

TOMEGAS zajistí usazení zásobníku. Dále připojí zásobník ke kotli včetně provedení revizí zásobníku, připojovací soustavy a dodá potřebnou dokumentaci.

Schéma uložení zásobníků

Kontaktujte naše obchodní zástupce a získejte podrobné informace

fakturační
údaje:

TOMEGAS s.r.o.
Táborská 260
399 01 Milevsko
IČO: 25174363
DIČ: CZ25174363
+420 841 113 114
tomegas@tomegas.cz

kompletní nabídku
naleznezte zde:

sledujte nás: